01.

ZAŠTITA OD POŽARA

Pregledi i ispitivanja protupožarne opreme i sistema, kao i obuka uposlenih iz oblasti zaštite od požara.

02.

ZAŠTITA NA RADU

Pregledi i ispitivanja mašina za rad i zaštitne opreme, te obuka uposlenih iz oblasti zaštite na radu.

03.

PREGLEDI I ISPITIVANJA

Nudimo Vam sve vrste tehničkih ispitivanja iz oblasti zaštite od požara i zaštite na radu.

NAŠI PROIZVODI