7_12
7_13
7_14
7_10

Uspješno pružamo usluge iz oblasti zaštite od požara, a u skladu sa važećim Zakonima,
Pravilnicima i legitimnim Rješenjima za obavljanje navedenih poslova:

 • Periodični i kontrolni pregled svih tipova aparata za početno gašenje požara
 • Servisiranje, punjenje i održavanje svih tipova aparata za gašenje požara
 • Ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti hidrantske mreže i opreme
 • Ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti dišnih izolacionih aparata
 • Ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti, te servisiranje i održavanje svih tipova automatskih sistema za gašenje požara
 • Ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti, te servisiranje i održavanje automatskih sistema za dojavu požara
 • Ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti, te servisiranje i održavanje automatskih sistema za detekciju eksplozivnih i toksičnih gasova
 • Ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti, te servisiranje protivpožarnih vrata i klapni
 • Izrada Pravilnika o zaštiti od požara
 • Izrada Procjena ugroženosti od požara i kategorizacija objekata
 • Izrada Planova zaštite od požara
 • Izrada Planova evakuacije
 • Izrada Elaborata o zaštiti od požara
 • Izrada Elaborata o zonama opasnosti od požara i eksplozije
 • Izrada Elaborata zaštite od požara na gradilištu
 • Izrada Projekata zaštite od požara
 • Izrada Programa obuke iz oblasti zaštite od požara
 • Redovna obuka zaposlenika iz oblasti zaštite od požara
 • Obuka zaposlenika koji rukuju sa eksplozivnim i lako zapaljivim tečnostima i gasovima
 • Stručni trening i simulacija evakuacije za osoblje uposleno u građevinama za javnu namjenu
 • Stručna pomoć u provođenju i unaprjeđenju mjera zaštite od požara
 • Pregled projektne dokumentacije sa aspekta zaštite od požara
 • Pregled izvedenog stanja objekata, postrojenja i instalacija sa aspekta primijenjenosti mjera zaštite od požara (Protivpožarna saglasnost)
 • Periodični pregled, mjerenje i ispitivanje na elektroenergetskim postrojenjima, električnim uređajima i električnim instalacijama:
 • ispitivanje indirektnog napona dodira (impedancija petlje kvara, prorada zaštitnog uređaja diferencijalne struje)
 • ispitivanje otpora petlje, mjerenje struje kratkog spoja
 • mjerenje otpora izolacije
 • mjerenje otpora pogonskih (radnih) i zaštitnih sistema uzemljenja
 • mjerenje otpora izolirajućih podova i zidova
 • pregled gromobranskih instalacija i mjerenje otpora uzemljenja gromobranskih instalacija
 • mjerenje otpora galvanske povezanosti (neprekidnosti) na instalacijama za izjednačavanje potencijala,
 • ispitivanje uređaja izrađenih u protiveksplozijskoj zaštiti (Ex izvedba)
 • utvrđivanje termovizijskom metodom stepena zagrijavanja dijelova elektroenergetskog postrojenja i opreme, sabirnica, električnih uređaja i sl.
 • Ispitivanje protupanične rasvjete
 • Obilježavanje požarnih puteva i puteva evakuacije, postavljanje odgovarajućih znakova, natpisa i uputstava, izvođenje sigurnosne i panik rasvjete
 • Projektovanje i ugradnja automatskih stabilnih sistema za gašenje požara
 • Projektovanje i ugradnja automatskih sistema za dojavu požara, te za detekciju eksplozivnih i toksičnih gasova kao i svih vrsta sigurnosnih sistema
 • Projektovanje optimalnog rasporeda i broja mobilne opreme i vrste sredstava za gašenje požara
 • Projektovanje objekata, uređaja i instalacija za snabdjevanje vodom za gašenje požara, kao i projektovanje vanjske i unutrašnje hidrantske mreže za sve vrste objekata.