Opis

Mlaznice napravljene od PVC materijala najčešće se koriste za instalaciju u hidrantske ormare zajedno sa ostalom pripadajućom opremom ili za civilnu upotrebu prilikom navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta.

Mlaznica ima zasun kojim je moguće kombinirati centrirani ili raspršeni mlaz, ovisno o potrebi korisnika.

Priključak na mlaznici (25-52 mm) odgovara svim vatrogasnim crijevima sa brzim priključkom (storz spojnicom).

Dostava i isporuka

DOSTAVA PO CIJELOJ BIH PO DOGOVORU , A SARAJEVO GRATIS