[vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”2257″ img_size=”356×171″][vc_single_image image=”2258″ img_size=”356×171″][vc_single_image image=”2259″ img_size=”356×171″][vc_single_image image=”2256″ img_size=”356×171″][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]

Uspješno pružamo usluge iz oblasti zaštite na radu, a u skladu sa važećim Zakonima,
Pravilnicima i legitimnim Rješenjima za obavljanje navedenih poslova:

 • Izrada Akta o procjeni rizika na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini
 • Izrada prijedloga Internog akta o zaštiti na radu
 • Izrada Stručnog nalaza koji se pribavlja u postupku skraćivanja radnog vremena na poslovima sa povećanim rizikom
 • Periodični pregledi i ispitivanja fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama
 • Periodični pregledi i ispitivanja sredstava za rad i sredstava i opreme lične zaštite, električnih i gromobranskih instalacija na objektima na kojima se primjenjuju mjere zaštite na radu
 • Osposobljavanje radnika za siguran rad prilagođeno specifičnostima radnog mjesta
(administracija, rad na visini, rukovanje sredstvima unutrašnjeg transporta – viljuškar, rukovanje presama, rukovanje mašinama u procesu proizvodnje  …)
 • Organizovanje poslova zaštite na radu kod pravnog lica
 • Pregled projektne dokumentacije sa aspekta zaštite na radu
 • Pregled izvedenog stanja objekata, postrojenja i instalacija sa aspekta primijenjenosti mjera zaštite na radu
 • Izrada Elaborata o zaštiti na radu
 • Izrada Elaborata o uređenju gradilišta i obezbjeđenju mjera zaštite na radu pri izvođenju radova
 • Izrada plana i programa mjera zaštite na radu
 • Nadzor nad primjenom mjera zaštite na radu
 • Stručna pomoć u provođenju i unaprjeđenju sigurnosti i zaštite zdravlja na radu
 • Izrada uputstava za siguran rad
 • Savjetovanje u pogledu izbora i nabavke opreme i tehnološkog procesa rada,
 • Savjetovanje prilikom planiranja, izgradnje i rekonstrukcije objekata namijenjenih za rad
 • Periodični pregled, mjerenje i ispitivanje na elektroenergetskim postrojenjima, električnim uređajima i električnim instalacijama:
 • ispitivanje indirektnog napona dodira (impedancija petlje kvara, prorada zaštitnog uređaja diferencijalne struje)
 • ispitivanje otpora petlje, mjerenje struje kratkog spoja
 • mjerenje otpora izolacije
 • mjerenje otpora pogonskih (radnih) i zaštitnih sistema uzemljenja
 • mjerenje otpora izolirajućih podova i zidova
 • pregled gromobranskih instalacija i mjerenje otpora uzemljenja gromobranskih instalacija
 • mjerenje otpora galvanske povezanosti (neprekidnosti) na instalacijama za izjednačavanje potencijala,
 • ispitivanje uređaja izrađenih u protiveksplozijskoj zaštiti (Ex izvedba)
 • utvrđivanje termovizijskom metodom stepena zagrijavanja dijelova elektroenergetskog postrojenja i opreme, sabirnica, električnih uređaja i sl.
 • Ispitivanje protupanične rasvjete
 • Obuka uposlenika za rukovanje stabilnim posudama pod pritiskom
 • Pregled i ispitivanje stabilnih posuda pod pritiskom
 • Ultrazvučna kontrola debljine stjenki stabilnih posuda
 • Ispitivanje i podešavanje ventila sigurnosti

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Firma „Vatrosistemi“ d.o.o. je specijalizirana za poslove zaštite od požara i zaštite na radu. Za obavljanje tih poslova imamo potrebna ovlaštenja, kadrove sa velikim iskustvom i tehničku opremljenost.

Najnoviji portfolio

Kontaktirajte nas

Radno vrijeme : Pon - Pet, 08:00-16:00 Subota: 08:00-12:00
© 2024 Vatrosistemi. All Rights Reserved.